gondo

<!PERSONTYPE dev>
<!--
            _    
 __ _ ___ _ __  __| | ___ 
 / _` |/ _ \| '_ \ / _` |/ _ \ 
| (_| | (_) | | | | (_| | (_) |
 \__, |\___/|_| |_|\__,_|\___/ 
 |___/

-->
<about type="info">
 full stack web developer
</about>
<work>
 <project>
  Strážce katastru nemovitostí
 </project>
 <project>
  Makléř celé Rodiny
 </project>
</work>

   

Andrej

Flash Ria develoepr, animator and designer